print-logo2
A+ A-

Jesusen ebanjelioaren | Gospel in Basque

pdf

Ebanjelioaren mezua

–  Mesedez, irakurri hurrengoa:

Has 1:1 Hasieran, Jainkoak zeru-lurrak egin zituen.
Err 3:23 denek egin baitzuten bekatu eta denak aurkitzen dira geroztik Jainkoaren aintzarik gabe.
Joan 8:34 Jesusek erantzun zien: “Bene-benetan diotsuet: Bekatu egiten duen oro bekatuaren esklabo da.

Jainkoak sortu gintuen, baina ez dugu Bera ezagutzen. Gure bekatuzko izaerak aldentzen gaitu Jainkotik. Gure bizitzek ez dute zentzurik edo xederik Jainkorik gabe. Gure bekatuen ondorioa (ordaindu beharrekoa) gure heriotza da, bai espirituarena bai fisikoa. Espirituaren heriotzak Jainkotik banatzea esan nahi du. Heriotza fisikoa gorputza usteltzea da. Bekatuan hiltzen bagara, Jainkotik aldenduta egongo gara betirako eta infernuan bukatuko dugu. Nola salba dezakegu gure burua Jainkoaren ondora itzultzeko? Ezin dugu gure burua salbatu bekatariak ezin duelako bere burua salbatu (itotzen ari denak bere burua salbatzerik ez duen bezala). Besteek ere ezin gaituzte salbatu guztiok baikara bekatari (itotzen ari denak ezin ditu itotzen ari diren besteak salbatu, biek behar dute laguntza). Bekaturik ez duen norbait behar dugu (itotzen ari ez dena) gure bekatuetatik salba gaitzan. Bekaturik gabeko norbaitek bakarrik salba gaitzake. Nola aurki dezakegu bekaturik gabeko norbait denok bekatariak gaituen bekatuzko munduan?

Err 6:23 Bekatuak dakarren ordaina heriotza da; Jainkoak ematen digun dohaina, berriz, betiereko bizia, Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez eman zaiguna.
Joan 3:16 Izan ere, Jainkoak hain maite izan duen mundua, non bere Seme bakarra eman baitzion, harengan sinesten duenik inor gal ez dadin, baizik betiko bizia izan dezan.
Mt 1:23 “Hara,birjinak haurdun gertatu eta semea izango du, eta Emanuel jarriko dio izena (Emanuel izenak “Jainkoa gurekin” esan nahi du).”
Joan 8:23 Jesusek jarraitu zuen: “Zuek behekoak zarete, ni goikoa naiz; zuek mundu honetakoak zarete, ni ez naiz mundu honetakoa.
Mark 1:11 Eta mintzo hau etorri zen zerutik: “Zu zaitut neure Semea, neure maitea, zu zaitut atsegin.”
Joan 8:36 Beraz, Semeak askatzen bazaituzte, benetan aske izango zarete.
Joan 3:3 Jesusek erantzun zion: “Bene-benetan diotsut: Ezin du inork Jainkoaren erreinua ikusi, berriro jaiotzen ez bada.”
Joan 1:12 Baina hura recebitu duten guciey, eman draue priuilegio Iaincoaren haour içateco, haren icenean sinhesten duteney:

Jainkoak, geu sortu gintuena eta benetan maite gaituena, dauka irtenbidea. Guregandik sentitzen duen maitasunaz gain, bere Semea, Jesus, bidali zuen gure bekatuengatik hiltzeko. Jesus ez da bekataria, mundu honetakoa ez delako, eta Lurrean, deabruaren tentaldiak gainditu zituen. Bere bizitza zeruko Jainkoaren gogokoa izan zen. Jesusek gure bekatuak bere gain hartu eta gurutzean hil zen haiengatik. Bera da gure bizien salbatzailea (Jesusek salbatu gaitzake, bera ez baitago itotzen). Jesus gurutzean hiltzearen helburua gure bekatuak ordaintzea zen, hau da, gure bekatuak kentzea eta Jainkoarekin hondatuta dugun harremana berrezartzea. Espirituaren heriotzatik bizirik atera ginen (Jainkotik bereiztea) Jainkoaren ahalmenaren bitartez. Harreman berri horri esaten zaio berriro jaiotzea. Sormenaren eta existitzearen helburua ematen digu berriro eta baita bizitzaren esanahia eta haren helburua ere.

Joan 11:25 Jesusek esan zion orduan: “Neu naiz piztuera eta bizia: niregan sinesten duena, hilda ere, biziko da.
Err 6:9 Badakigu Kristo, behin hilen artetik piztuz gero, ez dela berriro hilko: heriok ez du harengan aginterik.
Egi 2:24 Baina Jainkoak piztu egin zuen, Herioren lokarrietatik askatuz, Heriok ezin baitzuen hura bere menpe eduki.
Err 14:9 Horretarako hil eta piztu zen Kristo: hilen eta bizien Jauna izateko.
Egi 1:11 eta esan zieten: “Galilearrok, zertan zaudete hor zerura begira? Zuen ondotik zerura jasoa izan den Jesus hori, zerura joaten ikusi duzuen bezalaxe etorriko da berriro.”

Zein da gure bekatuengatik Jesusen heriotza zeruko Jainkoak onartu zuenaren froga? Froga jainkoak Jesus heriotzatik berpiztu zuela da. Hura berpiztuz, Jesusek bere heriotza gainditu zuela frogatzen da (beste modu batera esanda, heriotzak ez zuen botererik Berarengan). Orain, beraz, Jesus bizi delako, gu ere gaude bizirik. Bere bizia eman digute. Eta, berpiztu zenez, gaur egun ere bizi da.

Joan 5:24 “Bene-benetan diotsuet: Nire mezua onartu eta bidali nauenarengan sinesten duenak betiko bizia du. Ez da kondenatua izango; igaroa da dagoeneko heriotzatik bizitzara.
Jon 10:9 Neu naiz atea; Ate honetan zehar sartzen dena, onik izango da, eta ez du inolako eragozpenik izango larreak aurkitzeko.
Joan 14:6 Jesusek erantzun: “Neu naiz bidea, egia eta bizia. Ezin da inor aitarengana joan nire bidez izan ezik.
Joan 8:24 Horregatik esan dizuet, zeuen bekatuan hilko zaretela; zeren ni naizena naizela sinesten ez baduzue, zeuen bekatuetan hilko baitzarete.”
Egin 4:12 Honengan bakarrik dugu salbamena, ez baitigu Jainkoak gizon-emakumeoi beste inor eman eguzkiaren azpian, salba gaitzakeenik.”
Err 10:13 Izan ere, “Jaunari dei egin diezaiona salbatuko da.”
Err 10:11 Hau dio Liburu Santuak: “Harengan sinesten duenak ez du huts egingo.”
Err 2:11 Jainkoak ez baitu bereizkeriarik egiten.
Err 3:22 Jainkoaren salbamen –indar hau Jesu Kristoganako sinesmenaren bidez heltzen da, fededun guztiengana heldu ere. Jainkoak ez du bereizkeriarik egiten;
Err 10:9 Izan ere, zeure ahoz Jesus dela Jauna aitortzen baduzu, eta zeure bihotzean Jainkoak hilen artetik piztu zuela sinesten baduzu, salbatu egingo zara.

Nola kendu ditzakegu gure bekatuak eta bizi berria jaso? Jesus gure Jauna eta Salbatzaile bezala ikusiz. Gure bekatuzko bideaz damutzen bagara eta Jesusi gu barkatzea eta salbatzea eskatzen badiogu, Berak egingo du hori. Jesus da Semea eta Jainkoa, gure bekatuengatik hiltzera lurrera etorri zena. Berarengan sinesmena duen Lurreko edonork Jainkoaren barkamena jasoko du, bere bekatuetatik salbatuko du (eta infernutik) eta bizi berri bat emango dio Jainkoak. Jainkoak ez du bereizketarik egiten. Berdin dio non bizi garen, zein hizkuntza hitz egiten dugun, aberatsak edo txiroak garen, gizona edo emakumea garen, zahar edo gazte, edo beste desberdintasunik dugun. Jesusengan sinesten duten guztiak salbatuko dira. Hemen duzu Jesusen bideari jarraitu nahi badiozu egin dezakezun otoitz bat:

Zeruko Jainkoa, eskerrik asko zure Seme Jesus bidali izanagatik nire bekatuengatik hiltzera. Salbatu nau eta zerutik bizi berria jaso dut. Nire bideez damutzen naiz eta nire bekatuengatik barkamena eskatu nahi dut. Jesusengan sinesten dut eta nire Jauna eta Salbatzailea dela ulertzen dut. Lagundu iezadazu zure gogoko bizitza bizitzen eta Zuk eman didazun nire bizitza berrian ni  bideratu. Amen

Goiko otoitza egin baduzu, galdetu Jainkoari zein elizara joan behar duzun. Sarri hitz egin Jainkoarekin eta Berak hitz egingo dizu. Jainkoak lagunduko dizu. Maite zaitu eta zainduko zaitu. Berarengan sinetsi dezakezu. Berarengan sinesten dutenei ez die inoiz ez hutsik egiten. Jainkoa Jainko ona da. Konfiantza osokoa. Zure bizitza haren menpe jarri dezakezu. Zure beharrak Berak baino lehenago ekarri. Zainduko zaitu eta bedeinkatuko zaitu. Jainkoak esan zuen, ‘Ez zaituztet inoiz bakarrik utziko edo ahaztuko’. Jainkoarengan sinestu. Bedeinka zaitzala Jesusek.

Irakurri aldika Biblia, Joanen liburutik hasita. Interneten, baliabide gehiago aurkituko dituzu hemen.