print-logo2
A+ A-

Jeesuse evangeeliumi | Gospel in Estonian

pdf

Evangeeliumi sõnum

–  Palun lugege järgmised read:

1 Mo 1:1 Alguses lõi Jumal taeva ja maa.
Ro 3:23 sest kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma
Jh 8:34 Jeesus kostis neile: “Tõesti, tõesti ma ütlen teile, et igaüks,kes teeb pattu, on patu ori!

Jumal lõi meid, kuid me ei tunne teda ja me oleme tast lahus, sest me oleme oma loomult patused. Meie elul ilma Jumalata ei ole mingit tähendust ega eesmärki. Tagajärg (hind, mida me peame maksma) on meie surm, nii vaimne ja füüsiline. Vaimne surm tähendab olla Jumalast lahus. Füüsiline surm on keha lagunemine. Kui me sureme patustena, jääme igavesti lahku oma Jumalast ja lõpetame põrgus. Kuidas me saame end päästa oma pattude eest ja tulla tagasi Jumala juurde? Me ei saa end päästa ise, sest patusel inimesel pole võimalikt päästa iseend (nii nagu uppuv inimene iseennast ei suuda päästa). Samuti ei saa teised meid päästa, sest kõik me oleme patused (üks uppuv inimene ei saa päästa teist uppuvat inimest, nad mõlemad vajavad abi). Meil on vaja kedagi, kes on ilma patuta (mitte uppumas), et päästa meid meie pattude eest. Ainult patuta inimene saab meid päästa. Kuidas leida patuta inimest patuses maailmas, kus kõik on pattu teinud?

Ro 6:23 Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas!
Jh 3:16 Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu!
Mt 1:23 “Ennäe, neitsi saab käima peale ning toob poja ilmale, ja temale peab pandama nimeks Immaanuel”, see on meie keeli: Jumal meiega.
Jh 8:23 Ja ta ütles neile: “Teie olete alt, mina olen ülalt. teie olete sellest maailmast, mina ei ole sellest maailmast.
Mk 1:11 Ja hääl kostis hääl taevast: “Sina oled mu armas Poeg, kellest mul on hea meel!”
Jh 8:36 Kui nüüd Poeg teid vabaks teeb, siis te olete õieti vabad!
Jh 3:3 Jeesus vastas ning ütles talle: “Tõesti, tõesti ma ütlen sulle, kui keegi ei sünni ülalt, ei või ta Jumala riiki näha!”
Jh 1:12 Aga kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lapseks, kes usuvad tema nimesse.

Jumal, kes lõi meid ja armastab meid väga, andis meile lahenduse. Oma tohutus armastuses meie vastu saatis ta meile oma poja, Jeesuse, kes sureb meie pattude eest. Jeesus on patuta, sest ta ei ole sellest maailmast, ja olles maa peal, päästab meid saatana kiusatuse eest pattu teha. Tema elu tegi Jumala taevas rõõmsaks. Jeesus võttis meie patud ja suri ristil meie pattude eest. Ta on meie elupäästja (Jeesus suudab meid päästa, sest tema ei olnud uppumas). Eesmärk, miks Jeesus suri ristil, on maksta meie pattude eest ja sellega vabastada meid meie pattudest ning taastada meie purunenud suhe Jumalaga. Me jääme ellu oma vaimses surmas (eraldatuses Jumalast) läbi Jumala väe. See uus suhe sünnib ikka uuesti. See annab meile tagasi meie loomise ja olemasolu eesmärgi ning annab meie eludele reaalse tähenduse ja eesmärgi.

Jh 11:25 Jeesus ütles temale: “Mina olen ülestõusmine ja elu; kes minusse usub, see elab, ehk ta küll sureb!
Ro 6:9 Sest me teame, et Kristus pärast seda, kui ta surnuist üles äratati, enam ei sure; surm ei valitse enam tema üle.
Ap 2:24 kuid Jumal on tema üles äratanud, päästes teda surma valudest, sest ei olnud ju võimalik, et surm oleks teda kinni pidanud.
Ro 14:9 Sest Kristus suri selleks ja sai jälle elavaks, et ta oleks nii surnute kui ka elavate Issand.
Ap 1:11 ja need ütlesid: “Galilea mehed, miks te seisate ja vaatate üles taeva poole? See Jeesus, kes teilt üles võeti taevasse, tuleb samal kombel kui te nägite teda taevasse minevat!”

Mis on tõendeid, et Jumal taevas nõustus Jeesuse ohvriga surra meie pattude eest? Tõendid on Jeesuse ülestõusmine surmast, mis tehtud Jumala poolt. Ülestõusmine surmast tõestab, et Jeesus on surma üle võidu saanud (või teisisõnu, surmal ei ole võimu tema üle). Niisiis, kuna Jeesus elab, saame ka meie elada. Tema elu meis annab elu ka meile. Samuti, kuna ta tõusis surnuist üles, on ta elus ka täna.

Jh 5:24 “Tõesti, tõesti ma ütlen teile, kes minu sõna kuuleb ja usub seda, kes mind on läkitanud, sellel on igavene elu ja see ei tule minu kohtu alla, vaid on surmast läinud elusse!
Jh 10:9 Mina olen uks. Kui keegi minu kaudu siise läheb, siis saab ta õndsaks ja käib sisse ja välja ja leiab karjamaad.
Jh 14:6 Jeesus ütles temale: “Mina olen tee ja tõde ja elu, ükski ei saa Isa juure muidu kui minu kaudu!
Jh 8:24 Sellepärast ma ütlesin teile, et te surete oma pattudesse; sest kui te ei usu, et mina see olen, siis te surete oma pattudesse!”
Ap 4:12 Ja ühegi muu sees ei ole päästet; sest ei ole antud taeva all inimestele ühtki mud nime, kelles meid päästetakse!”
Ro 10:13 Sest igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse.
Ro 10:11 Sest Kiri ütleb: “Ükski, kes temasse usub, ei jää häbisse!”
Ro 2:11 Sest Jumal ei tee vahet isikute vahel!
Ro 3:22 see Jumala õigus, mis tuleb Jeesuse Kristuse usu kaudu kõikidele, kes usuvad; sest siin ei ole ühtki vahet;
Ro 10:9 Sest kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on tema surnuist üles äratanud, siis saad sa õndsaks!

Kuidas saame me oma pattudest vabaks ja endale uue elu? Sellega, et me usume Jeesust kui oma Issandat ja Päästjat. Kui me kahetsema oma patuseid teid ja kutsume Jeesust meile andestama ja säästma meid, teeb ta seda. Jeesus on Jumala Poeg, kes tuli maapeale, et surra meie pattude eest. Igaüks maapeal, kes usub temasse saab Jumalalt andeksandmise ja saab päästetud oma pattude eest (ja põrgust) ja saab Jumalalt endale uue elu. Jumal ei ole erapoolik. Ta ei lase end mõjutada sellest, kus maal me elame, mis keelt me ​​räägime, kas me oleme rikkad või vaesed, mehed või naised, noored või vanaad, või muudest maistest erinevustest. Igaüks, kes usub ja tunnistab Jeesust, saab päästetud. Alljärgnev on palve, et sa saaksid palvetada, kui sa oled otsustanud järgneda Jeesusele:

Jumal taevas, tänan sind, et sa oled saatnud oma ainusündinud Poja, Jeesuse, et ta sureks minu pattude eest, et ma saaksin päästetud ja uue elu taevast. Ma kahetsen oma käidud teid ja palun andestust oma pattude eest. Ma usun Jeesusesse ja võtan vastu Jeesuse kui oma Issanda ja Päästja. Aita mind ja suuna minu elu nii, et ma elaksin sulle meelepäraselt selles uues elus, mille Sa mulle annad. Aamen

Kui olete palvetanud nii nagu eespool, paluge Jumalat, et ta näitaks teile teed kirikusse, kuhu minna. Räägime Jumalaga oma palvetes iga päev ja Jumal räägib teiega. Kuulake Jumala häält. Jumal juhib teid. Ta armastab teid ja hoolitseb teie eest. Võite alati uskuda temasse. Ta ei peta kunagi neid, kes teamsse usuvad. Jumal on hea Jumal. Temasse võib alati uskuda. Temale saab oma elus alati toetuda. Tooge oma mured tema ette. Ta hoolitseb teie eest ja õnnistab teid. Jumal ütles: ‘Ma on hülga ega jäta teid kunagi maha’. Uskuge Jumalasse. Ja see saab õnnistatud läbi Jeesuse.

Lugege Piiblit regulaarselt, alates Johannese raamatust. Rohkem Interneti ainest leiate siit.