print-logo2
A+ A-

İsa’nın İncili | Gospel in Turkish

pdf

Müjde Mesajı

–  Lütfen aşağıdakileri okuyun:

Yaratılış 1:1 Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı.
Romalılar 3:23 Çünkü herkes günah işledi ve Tanrının yüceliğinden yoksun kaldı.
Yuhanna 8:34 İsa, ‹‹Size doğrusunu söyleyeyim, günah işleyen herkes günahın kölesidir›› dedi.

Tanrı bizleri yarattı, ancak biz O’nu tanımıyorduk, günahlı doğamızdan dolayı O’ndan ayrı düşmüştük. Tanrı’dan uzakta yaşadığımız hayatın ne anlamı ne de amacı vardı. Günahın sonucu (bedeli) ölümdür, hem ruhsal hem de fiziksel olarak. Ruhsal ölüm Tanrı’dan uzak düşmek anlamını taşır. Fiziksel ölüm ise, bedenin çürümesidir. Günah içinde ölürsek, sonsuza kadar Tanrı’dan ayrı düşer ve cehennemde soluğu alırız. Peki, kendimizi günahtan nasıl kurtarabilir ve Tanrı’ya nasıl dönebiliriz? Kendimizi kurtaramayız, çünkü günahlı bir kimsenin kendisini kurtarması mümkün değildir (tıpkı boğulan birinin kendisini kurtaramaması gibi). Aynı şekilde başkaları da günahlı olmalarından dolayı bizi kurtaramazlar (boğulan kişi, diğer boğulan kişiye yardım edemez, her ikisininde yardıma ihtiyacı vardır). Bizi günahlarımızdan kurtarması için günahsız (boğulmayan) birine ihtiyacımız vardır. Bizi sadece günahsız biri kurtarabilir. Peki, herkesin günah işlediği bir dünyada günahsız biri nasıl bulunur?

Romalılar 6:23 Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı‘nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır.
Yuhanna 3:16 ‹‹Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, Ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.
Matta 1:23 ‹‹İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacaklar.›› İmmanuel, Tanrı bizimle demektir.
Yuhanna 8:23 İsa onlara, ‹‹Siz aşağıdansınız, ben yukarıdanım›› dedi. ‹‹Siz bu dünyadansınız, ben bu dünyadan değilim.
Markos 1:11 Göklerden, ‹‹Sen benim sevgili Oğlumsun, senden hoşnudum›› diyen bir ses duyuldu.
Yuhanna 8:36 Bunun için, Oğul sizi özgür kılarsa, gerçekten özgür olursunuz.
Yuhanna 3:3 İsa ona şu karşılığı verdi: ‹‹Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrının Egemenliğini göremez.››
Yuhanna 1:12 Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrının çocukları olma hakkını verdi.

Bizi yaratan ve sonsuz sevgisini veren Tanrı, çözümü de sunmuştur. Bize olan engin sevgisinin dışında, biricik Oğlu İsa’yı günahlarımız için ölmesi için göndermiştir. İsa günahsızdır, çünkü O bu dünyaya ait değildir ve yeryüzündeyken, şeytanın günah işlemesi için O’nu ayartmasına izin vermemiştir. O’nun yaşamı cennetteki Tanrı’yı hoşnut etti. İsa günahlarımızı üzerine aldı ve bizim günahlarımız yüzünden çarmıhta öldü. O kurtarıcımızdır ( İsa bizi kurtarma kudretine sahipti, çünkü boğulan kişi o değildi). İsa’nın çarmıhta ölümünün amacı günahlarımız için bedel ödemesiydi, böylelikle, günahlarımızı bizden uzaklaştıracak ve Tanrı’yla aramızdaki hasar görmüş ilişkiyi onaracaktı. Ruhsal ölümden (Tanrı’dan ayrı düşme) Tanrı’nın gücü sayesinde uyandırıldık. Bu yeni ilişki yeniden doğmak olarak adlandırılmaktadır. Bu bizi, yaratılışın, varoluşun amacına geri götürmekte ve yaşamak için bize gerçek bir anlam ve amaç vermektedir.

Yuhanna 11:25 İsa ona, ‹‹Diriliş ve yaşam Benim›› dedi. ‹‹Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır.
Romalılar 6:9 Çünkü Mesihin ölümden dirilmiş olduğunu ve bir daha ölmeyeceğini, ölümün artık Onun üzerinde egemenlik sürmeyeceğini biliyoruz.
Havariler tarihi 2:24 Tanrı ise, ölüm acılarına son vererek Onu diriltti. Çünkü Onun ölüme tutsak kalması olanaksızdı.
Romalılar 14:9 Mesih hem ölülerin hem yaşayanların Rabbi olmak üzere ölüp dirildi.
Havariler tarihi 1:11 ‹‹Ey Celileliler, neden göğe bakıp duruyorsunuz?›› diye sordular. ‹‹Aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse, aynı şekilde geri gelecektir.››

İsa’nın bizim günahlarımız yüzünden ölerek kendini feda etmesinin cennetteki Tanrı tarafından kabul edildiğinin kanıtı nedir? Kanıt, İsa’nın ölümden Tanrı’nın aracılığıyla dirilmesidir. Diriliş aracılığıyla, İsa’nın ölümü yendiği kanıtlanmıştır (ya da, başka bir ifadeyle, ölüm O’nun üstünde hiçbir güce sahip değildi). Bu nedenle, İsa yaşadığı için, artık bizde yaşayabiliriz. İsa’nın bizdeki yaşamı, bize hayat verir.  Ayrıca, ölümden dirildiği için, O bugün de diridir.

Yuhanna 5:24 ‹‹Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir.
Yuhanna 10:9 Kapı Benim. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur.
Yuhanna 14:6 İsa, ‹‹Yol, gerçek ve yaşam Benim›› dedi. ‹‹Benim aracılığım olmadan Babaya kimse gelemez.
Yuhanna 8:24 İşte bu nedenle size, Günahlarınızın içinde öleceksiniz dedim. Benim O olduğuma iman etmezseniz, günahlarınızın içinde öleceksiniz.››
Havariler tarihi 4:12 Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.››
Romalılar 10:13 ‹‹Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak.››
Romalılar 10:11 Kutsal Yazı, ‹‹Ona iman eden utandırılmayacak›› diyor.
Romalılar 2:11 Çünkü Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz.
Romalılar 3:22 Tanrı insanları İsa Mesihe olan imanlarıyla aklar. Bunu, iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur.
Romalılar 10:9 İsanın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrının Onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın.

Günahlarımız nasıl ortadan kaldırılır ve bu yeni yaşamı nasıl alırız? İsa’ya Rab ve Kurtarıcı olarak inanarak.  Günahlı yollarımızdan tövbe eder, İsa’yı bizi affetmesi ve kurtarması için çağırırsak, O bu isteği gerçekleştirecektir. İsa günahlarımız yüzünden ölmek için dünyaya gelen Tanrı’nın Oğludur. Yeryüzünde O’na güven bağlayan herkes Tanrı’nın bağışlamasını alacak, günahtan (ve cehennem) kurtarılacak ve Tanrı’dan yeni yaşamı alacaktır. Tanrı ayrım yapmaz. O, hangi ülkede yaşadığımızın, hangi dili konuştuğumuzun, zengin, fakir, erkek, kadın, genç, yaşlı olmamızın ya da diğer fiziksel farklılıklarımızın etkisi altında kalmaz.  İsa’ya inandığını itiraf eden herkes kurtarılacaktır.  Aşağıda yazı, İsa’yı izlemeye karar verdiğinde okuyabileceğin bir duadır:

Cennetteki Tanrı, Biricik Oğlun İsa’yı, kurtulayım ve cennetten yeni yaşama kavuşayım diye günahlarım yüzünden kendini feda etmesi için gönderdiğinden dolayı teşekkür ederim. Yollarımdan tövbe ediyor ve günahlarım için bağışlanma diliyorum. İsa’ya iman ediyor ve O’nu Rab ve Kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Bana sunduğun bu yeni yaşamda seni hoşnut eden bir hayat yaşamak için bana yardım et ve beni yönlendir. Amin

Yukarıdaki duayı ettiyseniz, Tanrı’ya gitmeniz için size bir kilise göstermesini isteyin. Düzenli olarak dua ederek Tanrı’yla konuşun, O’da sizinle konuşacaktır. Tanrı’nın sesini dinleyin. Tanrı sizi yönlendirecektir. Tanrı sizi seviyor ve O sizinle ilgilenecektir. O’na güvenebilirsiniz. O’na güvenenleri asla yanıltmaz. Tanrı iyi bir Rab’dir. O güvenilirdir. Hayatın için O’na güven bağlayabilirsiniz. İhtiyaçlarınızı O’nun huzuruna getirin. O sizi önemsiyor ve sizi kutsayacaktır. Tanrı der ki: ‘Seni asla terk etmem,  seni asla bırakmam’. O’na güvenin. İsa aracılığıyla bereket bulun.

Kutsal Kitap’ı Yuhanna kitabından başlayarak, düzenli olarak okuyun. Daha fazla internet kaynağı için, buraya tıklayın.

Turkish Bible