print-logo2
A+ A-

Ewangelia Jezusa | Gospel in Polish

pdf

Wiadomość ewangelizacyjna

–  Proszę przeczytać:

I Mojżeszowa 1:1 Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię
Rzymian 3:23 Albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej
Ewangelia Jana 8:34 Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, iż wszelki, kto czyni grzech, sługą jest grzechu

Bóg stworzył nas, my Go jednak nie znamy, a ze względu na naszą grzeszną naturę oderwaliśmy się od Niego. Nasze życie bez Boga nie ma znaczenia i niczemu nie służy. Konsekwencją naszego grzechu jest śmierć, tak duchowa, jak i fizyczna. Śmiercią duchową jest oderwanie od Boga. Śmiercią fizyczną jest rozkład ciała. Jeżeli umrzemy w grzechu, na zawsze oddzielimy się od Boga i skończymy w piekle. W jaki sposób możemy uchronić się od naszych grzechów i powrócić do Boga? Sami siebie uratować nie możemy, ponieważ nie jest możliwe, by człowiek grzeszny uratował sam siebie (tak jak tonący sam siebie nie uratuje). Nie uratują nas też inni, gdyż wszyscy jesteśmy w grzechu (jeden tonący nie uratuje drugiego, ponieważ obaj potrzebują pomocy). Potrzebujemy osoby bez grzechu, by nas z niego wyrwała. Tylko osoba pozbawiona grzechu może nas ocalić. Jak jednak znaleźć kogoś takiego w świecie przepełnionym grzechem, gdzie wszyscy jesteśmy grzesznikami?

Rzymian 6:23 Albowiem zapłata za grzech jest śmierć; ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym
Ewangelia Jana 3:16 Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny
Ewangelia Mateusza 1:23 Oto panna będzie brzemienna i porodzi syna, a nazowią imię jego Emanuel, co się wykłada: Bóg z nami.
Ewangelia Jana 8:23 I rzekł do nich: Wyście z niskości, a jam z wysokości; wyście z tego świata, a jam zasię nie jest z tego świata
Ewangelia Marka 1:11 I stał się głos z nieba: Tyś jest on Syn mój miły, w którym mi się upodobało
Ewangelia Jana 8:36 A przetoż jeźli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.
Ewangelia Jana 3:3 Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeźli się kto nie narodzi znowu, nie może widzieć królestwa Bożego
Ewangelia Jana 1:12 Lecz którzykolwiek go przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię jego.

 

Bóg, który nas stworzył i ukochał, dał nam rozwiązanie. Poprzez Swą ogromną miłość do nas posłał nam Swego własnego Syna, Jezusa, by umarł za nasze grzechy. Jezus jest bez grzechu, ponieważ nie jest z tego świata, a przebywając na ziemi, pokonał pokusę szatana do odwrócenia się od Ojca. Jego życie podobało się Bogu w niebie. Jezus wziął na siebie nasze grzechy i umarł za nie na krzyżu. On jest Zbawicielem naszego życia (Jezus może nas uratować, ponieważ nie tonie). Celem śmierci krzyżowej Jezusa jest zapłacenie ceny za nasze grzechy, pozbycie się ich i naprawienie naszej nadszarpniętej relacji z Bogiem. Ożywamy z duchowej śmierci (oderwania od Boga), dzięki Bożej mocy. Tym nowym związkiem jest „narodzenie się na nowo”. To przywraca nas do celu stworzenia i istnienia, nadając nam prawdziwy sens życia.

Ewangelia Jana 11:25 I rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto w mię wierzy, choćby też umarł, żyć będzie
Rzymian 6:9 Wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych, więcej nie umiera i śmierć mu więcej nie panuje
Dzieje Apostolskie 2:24 Którego Bóg wzbudził, rozwiązawszy boleści śmierci, jakoż było to niepodobne, aby od niej miał być zatrzymany
Rzymian 14:9 Gdyż na to Chrystus i umarł i powstał i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi panował
Dzieje Apostolskie 1:11 I rzekli: Mężowie Galilejscy! przecz stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który w górę wzięty jest od was do nieba, tak przyjdzie, jakoście go widzieli idącego do nieba

Jaki jest dowód, że ofiara Jezusa umierającego za nasze grzechy została przyjęta przez Boga w niebie? Jest nim zmartwychwstanie Jezusa w Bogu. Poprzez zmartwychwstanie Jezus pokonał śmierć (lub, innymi słowy, śmierć nie ma nad nim władzy). Dlatego też, ponieważ Jezus żyje i my możemy żyć. Jego życie w nas daje nam życie. Ponadto, ponieważ zmartwychwstał, żyje i dzisiaj.

Ewangelia Jana 5:24 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słowa mego słucha i wierzy onemu, który mię posłał, ma żywot wieczny i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł z śmierci do żywota
Ewangelia Jana 10:9 Jamci jest drzwiami; jeźli kto przez mię wnijdzie, zbawiony będzie, a wnijdzie i wynijdzie, a pastwisko znajdzie
Ewangelia Jana 14:6 Rzekł mu Jezus: Jamci jest ta droga, i prawda, i żywot; żaden nie przychodzi do Ojca, tylko przez mię
Ewangelia Jana 8:24 Przetomci wam powiedział, iż pomrzecie w grzechach waszych; bo jeźli nie wierzycie, żem ja jest, pomrzecie w grzechach waszych
Dzieje Apostolskie 4:12 I nie masz w żadnym innym zbawienia; albowiem nie masz żadnego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które byśmy mogli być zbawieni
Rzymian 10:13 Każdy bowiem, kto by wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie
Rzymian 10:11 Bo Pismo mówi: Wszelki, kto w niego wierzy, nie będzie pohańbiony;
Rzymian 2:11 Albowiem nie masz względu na osoby u Boga.
Rzymian 3:22 Sprawiedliwość, mówię, Boża przez wiarę Jezusa Chrystusa ku wszystkim i na wszystkie wierzące; boć różności nie masz
Rzymian 10:9 Że jeźlibyś usty wyznał Pana Jezusa i uwierzyłbyś w sercu twojem, że go Bóg z martwych wzbudził, zbawiony będziesz

W jaki sposób możemy pozbyć się naszych grzechów i otrzymać nowe życie? Wierząc w Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Jeśli wyrazimy żal za nasze grzeszne czyny i wezwiemy Jezusa, aby przebaczył nam i nas zbawił, On to uczyni. Jezus jest Synem Bożym, który przyszedł na świat, aby umrzeć za nasze grzechy. Każdy na ziemi, kto Mu zaufa, otrzyma przebaczenie od Boga, zostanie uratowany od grzechów i piekła, oraz otrzyma nowe życie od Boga. Bóg nie ma względu. Nie patrzy na to, z jakiego pochodzimy kraju, w jakim mówimy języku, nie patrzy na nasze bogactwo, płeć czy wiek, ani na żadne inne fizyczne różnice między nami.  Wszyscy, którzy wierzą i wyznają Jezusa zostaną zbawieni. Poniżej znajduje się modlitwa, którą możesz wypowiedzieć, jeśli zdecydujesz się iść za Jezusem:

Boże w niebie, dziękuje Ci za zesłanie Swego jedynego Syna, Jezusa, by umarł za moje grzechy tak, abym mógł otrzymać zbawienie i nowe życie w niebie. Żałuję za moje czyny i proszę o przebaczenie za grzechy. Wierzę w Jezusa i przyjmuję Go jako mojego Pana i Zbawiciela. Pomóż i prowadź mnie, bym podobał się Tobie w nowym życiu, które mi dałeś. Amen

Jeżeli wypowiedziałeś powyższą modlitwę, poproś Boga, by zaprowadził cię do kościoła. Módl się do Boga regularnie, a Bóg do ciebie przemówi. Słuchaj Jego głosu. Bóg cię poprowadzi. On cię kocha i zatroszczy się o ciebie. Możesz Mu ufać. On nigdy nie zawodzi tych, którzy Mu ufają. Bóg jest Bogiem dobrym. Można Mu zaufać. Można na nim polegać całe życie. Przedstaw Mu swoje prośby. On troszczy się o ciebie i będzie ci błogosławił. Bóg powiedział: “Ani cię nie opuszczę ani też cię nie zostawię”. Zaufaj Bogu. Bądź błogosławiony przez Jezusa.

Czytaj Biblię regularnie, zaczynając od Ewangelii według św. Jana. Aby uzyskać więcej zasobów Internetu, kliknij tutaj.

PBG Biblia Gdańska