print-logo2
A+ A-

Evanxeo de Xesús | Gospel in Galician

pdf

Mensaxe do Evanxeo

–  Lea o seguinte:

Xén 1:1 No principio, creou Deus os ceos e a terra.
Rom 3:23 porque todos pecaron e están destituídos da gloria de Deus
Xoán 8:34 Xesús contestoulles:  “Seguramente, dígovos, que quen comete un pecado é un escravo do pecado.

Deus creounos pero nós non o coñecemos e estamos separados del debido á nosa natureza pecaminosa. As nosas vidas sen Deus non teñen sentido nin obxectivo. A consecuencia (o prezo que hai que pagar) do noso pecado é a morte, tanto espiritual como física. A morte espiritual significa estar separados de Deus. A morte física é o esmorecemento do corpo. Se morremos en pecado estaremos eternamente separados de Deus e acabaremos no inferno. Como nos podemos salvar dos nosos pecados e volver a Deus? Non nos podemos salvar a nós mesmos porque unha persoa que peca non se pode salvar a ela mesma (igual que unha persoa que afoga non se pode salvar a ela mesma). Tampouco nos poden salvar outras persoas porque todos pecamos (una persona que está afogando non pode salvar a outra persoa que tamén está afogando, as dúas necesitan axuda). Necesitamos a alguén que esté libre de pecado (que non estea afogando) para que nos salve dos nosos pecados. Só unha persoa sen pecado nos pode salvar. Como atopar unha persoa libre de pecado nun mundo onde todos pecan?

Rom 6:23 Porque a paga do pecado é morte, mais a dádiva de Deus é a vida eterna en Xesús, o noso Señor.
Xoán 3:16 Porque de tal xeito amou Deus ao mundo que deu ao seu único Fillo, para que todo aquel que nel cre, non se perda, mais teña vida eterna.
Mateo 1:23 “Así, a virxe concebirá un neno, e dará a luz un Fillo, e será chamado Emmanuel ,”que se traduce como: “Deus está con nós.”
Xoán 8:23 E El díxolles: “Vós sodes de abaixo, eu son de arriba. Vós sodes deste mundo, eu non son deste mundo.
Marcos 1:11 Entón unha voz veu do ceo: “Ti es meu Fillo amado, en quen estou moi compracido.”
Xoán 8:36 Polo tanto, se o Fillo vos fai libres, seredes efectivamente libres.
Xoán 3:3 Xesús respondeu e díxolle:  “Asegúroche que, a menos que un volva nacer, non poderá ver o reino de Deus.”
Xoán 1:12 Mais a todos os que o receberon deulles o dereito de seren fillos de Deus, aos que cren no seu nome:

Deus, que nos creou e nos ama moito, deunos a solución. A causa do inmenso amor que sente por nós, enviounos ó seu propio Fillo, Xesús, para que morrese polos nosos pecados.  Xesús está libre de pecado porque El non é deste mundo e, mentres estaba na terra, venceu a tentación do demo de pecar. A súa vida compraceu a Deus no ceo. Xesús tomou os nosos pecados e morreu na cruz por eles. El é o salvador das nosas vidas (Xesús pode salvarnos porque El non estaba afogando). O obxectivo da morte de Xesús na cruz foi pagar o prezo polos nosos pecados e, polo tanto, quitarnos os nosos pecados e restablecer a nosa relación rota con Deus. Saímos vivos da morte espiritual (separación de Deus) a través do poder de Deus. Esta nova relación chámase renacer. Esto fainos recuperar o obxectivo polo cal fomos creados e existimos, danos un significado real e un obxectivo para vivir.

Xoán 11:25 Xesús díxolle:, “Eu son a resurrección e a vida. Quen cre en min, aínda que morra, vivirá.
Rom 6:9 sabendo que Cristo, tendo resucitado de entre os mortos, xa non morre. A morte xa non exerce dominio sobre El.
Feitos 2:24 ao que Deus levantou, soltas as dores da morte, porque xa non era posible que El estivese suxeito a ela.
Rom 14:9 Porque por este motivo Cristo morreu e volveu vivir, para que El sexa o Señor dos mortos e dos vivos.
Feitos 1:11 quen dixo tamén: “Homes de Galilea, por que mirades cara ao ceo? O mesmo Xesús, que foi tomado de vós e levado ao ceo, virá da mesma maneira na que o vistes subir ao ceo.”

Cal é a proba de que o sacrificio da morte de Xesús polos nosos pecados foi aceptado por Deus no ceo? A proba é a resurrección de Xesús da morte por obra de Deus. A resurrección proba que Xesús superou a morte (ou, noutras palabras, a morte non exerce ningún poder sobre El). Polo tanto, como Xesús vive ahora, nós tamén podemos vivir. A súa vida en nós danos vida. Debido á súa resurrección, El tamén está vivo hoxe.

Xoán 5:24 “Asegúrovos que quien escoita a miña palabra e cre en quen me enviou terá vida eterna, e non será xulgado, senón que pasou da morte á vida.
Xoán 10:9 Eu son a porta. Se alguén entra a través de Min, será salvado, e entrará e sairá e encontrará pastos.
Xoán 14:6 Xesús díxolle: “Eu son o camiño, a verdade e a vida. Só se pode chegar ao Pai a través de Min.
Xoán 8:24 Polo tanto, díxenvos que morreredes en pecado, porque se non credes que Eu son El, morreredes en pecado.”
Feitos 4:12 E tampouco hai salvación en ninguén máis, porque non hai outro nome baixo o ceo dado entre os homes por quen poidamos ser salvados.”
Rom 10:13 Porque “quen veña en nome do SEÑOR será salvado.”
Rom 10:11 Porque a Escritura di:, “Quen crea nel non será avergoñado.”
Rom 2:11 Porque non hai parcialidade con Deus.
Rom 3:22 incluso a rectitude de Deus, a través da fe en Xesucristo, a todos e en todos os que cren. Porque non hai ningunha diferenza;
Rom 10:9 Porque  se confesas coa túa boca que Xesús é o Señor e cres no teu corazón que Deus o resucitou de entre os mortos, serás salvado.

Como podemos ser liberados dos nosos pecados e recibir esta nova vida? Crendo en Xesús como o noso Señor e Salvador. Se nos arrepentimos da nosa vida pecaminosa e pedimos a Xesús que nos perdoe e nos salve, El farao. Xesús é o Fillo de Deus que veu ao mundo para morrer polos nosos pecados. Calquer persoa na terra que puxo a súa fe nel recibirá o perdón de Deus, será salvada dos seus pecados (e do inferno) e recibirá unha nova vida de Deus. Deus non mostra parcialidade. Nel non inflúe o país no que vivamos, o idioma que falemos, se somos ricos ou pobres, homes ou mulleres, xoves ou vellos, nin ningunha outra diferenza física. Todo o mundo que crea e que admita a Xesús será salvado. A continuación hai unha oración que podes rezar se decides seguir a Xesús:

Deus que estás no ceo, grazas por ter enviado ao teu único Fillo, Xesús, para morrer polos meus pecados para que eu poida ser salvado e ter unha nova vida do ceo. Arrepíntome do meu comportamento e pido perdón polos meus pecados. Creo en Xesús e recibo a Xesús como o meu Señor e Salvador. Axúdame e guíame para levar unha vida que te compraza nesta nova vida que me das. Amén.

Se rezaches a oración de arriba, pídelle a Deus que te mostre unha igrexa á que ir. Fala con Deus nas túas oracións a miúdo e Deus falará contigo. Escoita a voz de Deus. Deus guiarate. El ámate e coidará de ti. Podes confiar nel. El nunca falla a quen confía nel. Deus é un bo deus. Pódese confiar nel. Podes depender del para a túa vida. Preséntalle as túas necesidades. Él coida de ti e benzoarate. Deus dixo: “Nunca te deixarei nin me olvidarei de ti’. Confía en Deus. Recibe a benzón de Xesús.

Le a Biblia a miúdo, comezando polo libro de Xoán. Para máis recursos de Internet, fai clic aquí.