print-logo2
A+ A-

Evanghelia lui Isus | Gospel in Romanian

pdf

Mesajul Evangheliei

–  Vă rugăm citiţi cele de mai jos:

Geneza 1:1 La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul
Romani 3:23 Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu
Ioan 8:34 Isus le-a răspuns: – Adevărat, adevărat vă spun că oricine săvârșește păcatul este sclav al păcatului

Dumnezeu ne-a creat dar noi nu ÎL cunoaştem şi suntem separaţi de EL din cauza naturii noastre păcătoase. Vieţile noastre fără Dumnezeu nu au nicio semnificaţie şi niciun scop. Consecinţa (preţul pe care îl plătim) păcatului nostru este moartea, atât spirituală cât şi fizică. Moartea spirituală înseamnă a fi separaţi de Dumnezeu. Moartea fizică reprezintă descompunerea trupului. Dacă murim în păcatul nostru vom fi separaţi pentru totdeauna de Dumnezeu şi vom ajunge în iad. Cum putem să ne salvăm de păcatele noastre şi să ne întoarcem la Dumnezeu? Nu ne putem salva pentru că nu este posibil ca o persoană păcătoasă să se salveze singură (aşa cum o persoană care se îneacă nu se poate salva singură). Nici alţii nu ne pot salva pentru că toţi suntem păcătoşi (o persoană care se îneacă nu poate salva o altă persoană care se îneacă, ambele au nevoie de ajutor). Avem nevoie de cineva care este fără păcat (care nu se îneacă) pentru a ne salva de păcatele noastre. Doar o persoană fără păcate ne poate salva. Cum să găsim o persoană fără păcate într-o lume păcătoasă unde toţi au păcătuit?

Romani 6:23 Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul lui Dumnezeu este viața veșnică în Cristos Isus, Domnul nostru
Ioan 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică
Matei 1:23 „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un Fiu și Îi vor pune numele Emanuel“, nume care, tradus, înseamnă „Dumnezeu este cu noi“
Ioan 8:23 El le-a zis: – Voi sunteți de jos; Eu sunt de sus. Voi sunteți din lumea aceasta; Eu nu sunt din lumea aceasta
Marcu 1:11 Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Tu ești Fiul Meu preaiubit; în Tine Îmi găsesc plăcerea!“
Ioan 8:36 Deci dacă Fiul vă eliberează, veți fi cu adevărat liberi
Ioan 3:3 Isus i-a răspuns: – Adevărat, adevărat îți spun că, dacă cineva nu este născut din nou nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu!
Ioan 1:12 Însă tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu,

Dumnezeu, cel care ne-a creat pe noi şi care ne iubeşte într-o mare măsură, ne-a dat soluţia. Din dragostea Lui mare pentru noi, El a trimis pe propriul Său Fiu, Isus, să moară pentru păcatele noastre. Isus este fără păcat pentru că El nu este din această lume, şi, cât timp a fost pe pământ, a biruit tentaţia diavolului de a păcătui. Viaţa Lui L-a mulţumit pe Dumnezeu în ceruri. Isus ne-a luat păcatele şi a murit pe cruce pentru păcatele noastre. El este salvatorul vieţilor noastre (Isus ne poate salva pentru că El nu se îneca). Scopul lui Isus când a murit pe cruce a fost să plătească preţul pentru păcatele noastre, şi, astfel, să înlăture păcatele noastre de la noi şi să ne refacă relaţia destrămată cu Dumnezeu. Înviem din moartea spirituală (separarea de Dumnezeu) prin puterea lui Dumnezeu. Această nouă relaţie se numeşte a te naşte din nou. Aceasta ne readuce la scopul creaţiei şi al existenţei şi, dă un adevărat sens şi scop vieţii.

Ioan 11:25 Isus i-a zis: – Eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în Mine va trăi chiar dacă moare.
Romani 6:9 Știm că Cristos, fiind înviat din morți, nu mai moare, moartea nu mai domnește asupra Lui
Faptele Apostolilor 2:24 Dumnezeu însă L-a înviat, dezlegându-L de durerile morții, pentru că nu era posibil să fie ținut de ea
Romani 14:9 Pentru acest scop a murit și a înviat Cristos: ca să poată fi Domn și al celor morți, și al celor vii.
Faptele Apostolilor 1:11 care le-au zis: „Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer?! Acest Isus, Care a fost luat în cer de la voi, va veni în același fel în care L-ați văzut mergând spre cer.“

Care este dovada că sacrificiul lui Isus de a muri pentru păcatele noastre a fost acceptat de Dumnezeu în ceruri? Dovada este învierea lui Isus de către Dumnezeu. Prin înviere, se dovedeşte că Isus a biruit moartea (sau, cu alte cuvinte, moartea nu are nicio putere asupra Lui). Acum, prin urmare, pentru că Isus trăieşte, noi putem de asemenea să trăim. Viaţa Lui din noi ne dă şi nouă viaţă. De asemenea, pentru că El a înviat, El este astăzi viu.

Ioan 5:24 Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă Cuvântul Meu și crede în Cel Ce M-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut de la moarte la viață
Ioan 10:9 Eu sunt poarta! Dacă intră cineva prin Mine va fi mântuit; va intra, va ieși și va găsi pășune
Ioan 14:6 Isus i-a răspuns: – Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine
Ioan 8:24 Vă spun că veți muri în păcatele voastre. Căci dacă nu credeți că Eu sunt, veți muri în păcatele voastre
Faptele Apostolilor 4:12 În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți!
Romani 10:13 fiindcă „oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit!“
Romani 10:11 întrucât Scriptura spune: „Oricine crede în El nu va fi făcut de rușine.“
Romani 2:11 căci înaintea lui Dumnezeu nu este părtinire
Romani 3:22 și anume dreptatea oferită de Dumnezeu prin credința în Isus Cristos, pentru toți cei ce cred. Nu este nici o deosebire
Romani 10:9 Dacă deci Îl mărturisești cu gura ta pe Isus ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit

Cum pot să fie păcatele noastre înlăturate şi cum putem să primim această viaţă nouă? Crezând în Isus ca şi Domnul şi Salvatorul nostru. Dacă ne căim pentru obiceiurile noastre păcătoase şi îl rugăm pe Isus să ne ierte şi să ne salveze, El o va face. Isus este Fiul lui Dumnezeu care a venit în această lume să moară pentru păcatele noastre. Oricine pe pământ care s-a încrezut în El va primi iertare de la Dumnezeu, va fi salvat de la păcatele lui (şi din iad) şi va primi noua viaţă de la Dumnezeu. Dumnezeu nu este subiectiv. El nu este afectat de – regiunea în care locuim, limba pe care o vorbim, dacă suntem bogaţi sau săraci, bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân, sau de orice alte diferenţe fizice. Toţi cei care cred şi mărturisesc lui Isus vor fi salvaţi. Mai jos este o rugăciune pe care o puteţi spune dacă vă decideţi să îl urmaţi pe Isus:

Dumnezeule din ceruri, Îţi mulţumesc pentru că L-ai trimis pe unicul Tău Fiu, Isus, să moară pentru păcatele mele astfel încât eu să pot fi salvat şi să primesc o nouă viaţă din ceruri. Mă căiesc pentru obiceiurile mele şi cer iertare pentru păcatele mele. Cred în Isus şi îl primesc pe Isus ca şi Domnul şi Salvatorul meu. Ajută-mă şi ghidează-mă pentru a trăi o viaţă mulţumindu-Te în această nouă viaţă pe care Tu mi-ai dat-o. Amin.

Dacă aţi rostit rugăciunea de mai sus, rugaţi-L pe Dumnezeu să vă îndrume spre o biserică. Vorbiţi cu Dumnezeu prin rugăciune în mod regulat şi Dumnezeu va vorbi cu voi. Ascultaţi vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu vă va ghida. El vă iubeşte şi va avea grijă de voi. Puteţi avea încredere în El. El nu îi dezamăgeşte niciodată pe cei care cred în El. Dumnezeu este un Dumnezeu bun. Puteţi avea încredere în El. Puteţi depinde de El pentru viaţa voastră. Spuneţi-I nevoile lui Dumnezeu. El are grijă de voi şi vă va binecuvânta. Dumnezeu a spus, “nu vă voi lăsa niciodată şi nici nu mă voi lepăda de voi.” Credeţi în Dumnezeu. Fiţi binecuvântaţi prin Isus.

Citiţi Biblia regulat, începând cu cartea lui Ioan. Pentru mai multe resurse pe internet, apăsaţi aici.

NTR Noua Traducere