print-logo2
A+ A-

Evangelij po Jezusu | Gospel in Slovenian

pdf

Evangelijsko sporočilo

–  Prosimo, preberite naslednje besedilo:

Gen 1:1 V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo.
Rimljanom 3:23 saj so vsi grešili in so brez Božje slave
Janez 8:34  Jezus jim je odgovoril: »Resnično, resnično, povem vam: Vsak, kdor dela greh, je suženj greha.

Bog nas je ustvaril, vendar Ga ne poznamo in smo od Njega ločeni zaradi naše grešne narave. Brez Boga so naša življenja brez pomena in smisla. Posledica (cena, ki jo moramo plačati) naših grehov je smrt, tako duhovna kot fizična. Duhovna smrt pomeni biti ločen od Boga. Fizična smrt pomeni razpad  telesa. Če bomo umrli v svojem grehu, bomo večno ločeni od Boga in pristali v večnem peklu. Kako se lahko rešimo svojih grehov in vrnemo k Bogu? Sami se ne moremo rešiti, ker je nemogoče, da se grešnik reši sam (tako kot se utapljajoča oseba ne more rešiti sama).  Prav tako nas ne morejo reševati drugi, ker smo vsi grešniki (ena utapljajoča oseba ne more rešiti druge, obe potrebujeta pomoč). Potrebujemo nekoga, ki je brez greha (ki se ne utaplja), da nas reši vseh naših grehov.  Samo nekdo brez greha nas lahko reši. Kako najti osebo brez greha v grešnem svetu, v katerem smo vsi grešili?

Rimljanom 6:23 Plačilo za greh je namreč smrt; Božji milostni dar pa je večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu.
Janez 3:16 Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje.
Matej 1:23 Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel,kar v prevodu pomeni Bog z nami.
Janez 8:23 In govoril jim je: »Vi ste od spodaj, jaz pa sem od zgoraj. Vi ste od tega sveta,  jaz pa nisem od tega sveta.
Marko 1:11 In zaslišal se je glas iz nebes: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.«
Janez 8:36 Če vas torej Sin osvobodi, boste resnično svobodni.
Janez 3:3  Jezus je odgovoril in mu rekel: »Resnično, resnično, povem ti: Če se kdo ne rodi od zgoraj, ne more videti Božjega kraljestva.«
Janez 1:12 Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime:

Bog, ki  nas je ustvaril in  nas ima zelo rad, nam je dal rešitev. Iz Svoje neizmerne ljubezni do nas  je Bog poslal  svojega lastnega Sina Jezusa, da umre za naše grehe. Jezus je brez greha, ker On ni od tega sveta in je medtem, ko je bil na zemlji, premagal hudiča, ki ga je skušal zapeljati v greh. Njegovo življenje je ugajalo Bogu v nebesih. Jezus je vzel nase vse naše grehe in umrl za nas na križu. Jezus je naš rešitelj (Jezus nas lahko reši. On se ne utaplja). Jezus je umrl na križu, da bi plačal polno ceno za naše grehe in s tem odvzel naše grehe ter obnovil naš prekinjeni odnos z Bogom. Iz duhovne smrti preidemo v duhovno življenje (ločitev od Boga) skozi moč Boga. Ta nov odnos z Bogom se imenuje ponovno rojstvo. Ta nam povrne moč po ustvarjanju in obstoju ter daje pravi smisel in namen našemu življenju .

Janez 11:25 Jezus ji je rekel: »Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre.
Rimljanom 6:9 saj vemo, da Kristus, potem ko je bil obujen od mrtvih, več ne umre;  smrt nad njim nima več oblasti.
Apostolska dela 2:24 Toda Bog ga je rešil iz smrtnih muk in obudil od mrtvih; saj ni bilo mogoče, da bi bila smrt imela oblast nad njim.
Rimljanom 14:9 Kajti Kristus je umrl in oživel prav zato, da bi gospodoval mrtvim in živim.
Apostolska dela 1:11  ki sta rekla: »Možje Galilejci, kaj stojite in gledate v nebo?  Ta Jezus, ki je bil vzet od vas v nebo, bo prišel prav tako, kakor ste ga videli iti v nebo.«

Kaj dokazuje, da je Bog v nebesih sprejel smrt Jezusa kot žrtvovanje za naše grehe ? Dokaz je Jezusovo vstajenje od mrtvih z Božjo močjo. Vstajenje dokazuje, da je Jezus premagal smrt (z drugimi besedami, smrt nima oblasti nad Njim). Zdaj torej, ker živi Jezus, lahko živimo tudi mi. Njegovo življenje v nas nam daje življenje.  On je še danes živ, ker je vstal od mrtvih.

Janez 5:24 Resnično, resnično, povem vam: Kdor posluša mojo besedo in veruje njemu, ki me je poslal, ima večno življenje in ne pride v obsodbo,temveč je prestopil iz smrti v življenje.
Janez 10:9 Jaz sem vrata.  Kdor stopi skozme, se bo rešil; hodil bo noter in ven in bo našel pašo.
Janez 14:6 Jezus mu je dejal: »Jaz sem pot, resnica in življenje.   Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni.
Janez 8:24 Zato sem vam rekel: ›Umrli boste v svojih grehih.‹ Če namreč ne boste verovali, da jaz sem, boste umrli v svojih grehih.«
Apostolska dela 4:12 V nikomer drugem ni odrešenja; zakaj pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili.”
Rimljanom 10:13 In res: Kdor koli bo klical Gospodovo ime, bo rešen.
Rimljanom 10:11 Saj pravi Pismo: Kdor koli vanj veruje, ne bo osramočen.
Rimljanom 2:11 Kajti Bog ne gleda na osebo.
Rimljanom 3:22 Božja pravičnost se daje po veri v Jezusa Kristusa, in sicer vsem, ki verujejo.  Ni namreč nobene razlike;
Rimljanom 10:9 Kajti če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen.

Kako je možno naše grehe odvzeti in nam dati to novo življenje? Z vero v Jezusa, našega Gospoda in Odrešenika.  Če se pokesamo svojih grehov in zaprosimo Jezusa, da nam odpusti in nas varuje, bo On to tudi storil. Jezus je Božji Sin, ki je prišel na svet, da umre za naše grehe. Vsakdo na zemlji, ki je  položil svoje zaupanje Vanj, bo od Boga prejel odpuščanje svojih grehov (in pekla) ter novo življenje. Bog ne gleda na lice. Nanj ne vplivajo – občina v kateri živimo,  jezik katerega govorimo, premožno stanje, spol, starost ali kakršnekoli druge fizične razlike.  Vsi, ki priznavajo in verjamejo v Jezusovo božanstvo, bodo odrešeni.  V nadaljevanju je navedena molitev, ki bi jo lahko molili, če se odločite slediti Jezusu:

Bog v nebesih, hvala ti, ker si poslal Svojega edinega Sina, Jezusa, da je umrl za moje grehe, me odreši in mi podari večno življenje.  Kesam se svojih grehov in prosim za tvoje odpuščanje. Verjamem v Jezusa in sprejmem Jezusa kot svojega Gospoda in Odrešenika. Pomagaj mi in vodi me, da z življenjem, ki si mi ga podaril, naredim kar največ, kar zmorem s Tvojo pomočjo.  Amen.

Če ste izrekli zgoraj navedeno molitev, zaprosite Boga naj vam pokaže cerkev, v kateri boste lahko molili. Redno se z Bogom pogovarjajte v molitvi in Bog bo govoril z vami. Poslušajte glas Boga. Bog vas bo vodil. Bog vas ljubi in bo poskrbel za nas. Bogu lahko zaupate. Nikoli ne zapusti tistih, ki Vanj verjamejo. Bog je dober Bog. Lahko Mu zaupate. Zaupate Mu lahko svoje življenje. Pripeljite svoje potrebe Bogu. On vas ima rad in vas bo blagoslovil. Bog je rekel, »Nikoli te ne bom zapustil ali pustil na cedilu« Zaupajte Bogu. Naj vas Jezus blagoslavlja.

Vsak dan berite Sveto pismo, začenši z Janezovim razodetjem. Za povezavo do drugih spletnih virov kliknite tukaj.