print-logo2
A+ A-

Evanđelje po Isusu | Gospel in Croatian

pdf

Poruka evanđelja

–  Molim čitajte sljedeće:

Postanak 1:1 U početku stvori Bog nebo i zemlju.
Rimljanima 3:23 Jer svi smo zgriješili i lišeni smo Božje slave
 Ivanu 8:34 Isus im odgovori: “Svi ste vi robovi grijeha

Bog je stvorio nas, ali ga mi ne poznajemo i odvojeni smo od Njega zbog naše grešne prirode. Naši životi bez Boga nemaju ni smisao ni svrhu. Posljedica (cijena za platiti) našeg grijeha je smrt, i duhovna i fizička. Duhovna smrt podrazumijeva odvojenost od Boga. Fizička smrt je raspadanje tijela. Ako umrijemo u grijehu, biti ćemo vječno odvojeni od Boga i završiti u paklu. Kako da se spasimo od našega grijeha i vratimo Bogu? Ne možemo spasiti sami sebe zato što je nemoguće da grešna osoba spasi samu sebe (isto kao što samu sebe ne može spasiti ni osoba koja se utapa). Ni drugi ljudi nas ne mogu spasiti, zato što smo svi grešni (osoba koja se utapa ne može spasiti drugu osobu koja se utapa, obadvoje trebaju pomoć). Trebamo onoga koji je bez grijeha (koji se ne utapa) da nas spasi od našega grijeha. Samo bezgrešna osoba nas može spasiti. Kako pronaći bezgrešnu osobu u svijetu u kojem su svi sagriješili?

Rimljanima 6:23 Jer plaća za grijeh je smrt, a Božji je dar vječni život u našemu Gospodinu Isusu Kristu
 Ivanu 3:16 Bog je toliko volio svijet da je dao svojega jedinorođenog Sina da nijedan koji u njega vjeruje ne pogine, nego da ima vječni život
 Mateju 1:23 “Slušajte! Djevica će zanijeti! Rodit će sina koji će se zvati Emanuel” (što znači Bog je s nama).
 Ivanu 8:23 On im tada reče: “Vi ste odozdol, a ja sam odozgor. Vi ste od ovoga svijeta, a ja nisam
 Marku 1:11 Začuje se glas: “Ti si moj ljubljeni Sin! Ti si moja radost!”
 Ivanu 8:36 Ako vas, dakle, Sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni
 Ivanu 3:3 Isus mu odgovori: “Zaista ti kažem – tko se nanovo ne rodi odozgor, nikada neće vidjeti Božjega kraljevstva.”
 Ivanu 1:12 Ali svima onima koji su povjerovali u njega i prihvatili ga dao je pravo da postanu Božjom djecom jer su se pouzdali u njegovo ime da ih spasi

Bog koji nas je stvorio i koji nas mnogo voli, dao nam je rješenje. Iz svoje beskrajne ljubavi prema nama, poslao je Svoga Sina, Isusa, da umre za naše grijehe. Isus je bezgrešan zato što on nije iz svijeta i dok je bio na zemlji, nadvladao je đavolja iskušenja da zgriješi. Njegov život bio je ugodan Bogu na nebesima. Isus je uzeo naše grijehe i umro je na križu za naše grijehe. On je spasitelj naših života (Isus nas može spasiti zato što se on nije utapao). Svrha Isusove smrti na križu je ta da je on time platio cijenu za naše grijehe, i tako otklonio naše grijehe od nas i obnovio našu slomljenu vezu s Bogom. Mi oživljavamo iz duhovne smrti (odvojenosti od Boga) kroz Božju moć. Ta nova veza s Bogom se zove: biti rođen iznova. To daje svrhu našem postojanju i daje nam zbiljsku svrhu za život i značenje našem životu.

 Ivanu 11:25 “Ja sam uskrsnuće i život”, reče joj Isus. “Tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će
Rimljanima 6:9 jer Krist je ustao od mrtvih i više nikad neće umrijeti. Nad njime smrt više nema nikakve moći
Djela apostolska 2:24 Ali Bog ga je oslobodio grozote smrti i uskrisio ga u život jer smrt nije mogla njime vladati
Rimljanima 14:9 Krist je umro i uskrsnuo upravo zato – da bude Gospodin i živima i mrtvima
Djela apostolska 1:11 “Galilejci, što tu stojite i gledate u nebo?” rekli su. “Isus je od vas uznesen na nebo, ali jednoga dana će se vratiti jednako tako kao što ste ga vidjeli da odlazi!”

Koji je dokaz da je žrtva Isusove smrti za naše grijehe prihvaćena od Boga na nebesima? Dokaz je Isusovo uskrsnuće iz smrti od Boga. Uskrsnućem, dokazano je da je isus prevazišao smrt (ili, drugim riječima, smrt nema vlast nad Njim). S toga, zato što Isus živi, možemo i mi živjeti. Njegov život u nama, daje nam život. Također, zato što je On uskrsnuo, On je živ i danas.

 Ivanu 5:24 Zaista vam kažem, svatko tko sluša moju poruku i tko vjeruje onome koji me poslao ima vječni život i nikada neće biti osuđen za svoje grijehe jer je već prešao iz smrti u život
 Ivanu 10:9 Ja sam vrata. Koji su ušli kroz vrata, bit će spašeni, ulazit će i izlaziti te nalaziti zelenu pašu
 Ivanu 14:6 Isus mu reče: “Ja sam put, istina i život. Nitko ne može doći Ocu osim po meni
 Ivanu 8:24 Eto, zato sam rekao da ćete umrijeti u svojim grijesima. Jer ne povjerujete li da sam onaj koji kažem da jesam, umrijet ćete u svojim grijesima.”
Djela apostolska 4:12 Ni po kome drugome nema spasenja! Nema drugoga imena pod nebom po kojemu se ljudi mogu spasiti.”
Rimljanima 10:13 Jer “Tko god zazove ime Gospodnje, bit će spašen.”
Rimljanima 10:11 Jer u Svetome pismu piše: “Tko u njega vjeruje, neće se razočarati.”
Rimljanima 2:11 Jer Bog nije pristran
Rimljanima 3:22 Pred Bogom smo opravdani vjerom u Isusa Krista. Tako se spašavaju svi koji vjeruju, bez razlike
Rimljanima 10:9 Jer ako ustima priznaješ da je Isus Krist Gospodin i ako u srcu vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen

Na koji način naši grijesi mogu biti uklonjeni i da dobijemo taj novi život? Tako što vjerujemo u Isusa kao našeg Gospodina i Spasitelja. Ako se pokajemo za naše grešne puteve i zazovemo Isusa da nam oprosti i spasi nas, On će to učiniti. Isus je Sin Božji koji je došao na svijet da umre za naše grijehe. Svi na Zemlji koji daju svoje povjerenje Njemu, primit će oprost od Boga i biti spašeni od svojih grijeha (i pakla) i primit će novi život od Boga. U Boga nema pristranosti. Njemu nije bitno u kojem dijelu zemlje živimo, koji jezik govorimo, jesmo li bogati ili siromašni, muško ili žensko, mladi ili stari ili bilo koja druga različitost. Svatko tko vjeruje i prizna Isusa, biti će spašen. Sljedeće je molitva koju možete moliti ako se odlučite da slijedite Isusa:

Bože na nebesima, hvala ti što si poslao Svoga jedinoga Sina, Isusa, da umre za moje grijehe da bih ja mogao biti spašen i da imam nov život od neba. Kajem se za svoje grešne puteve i tražim oprost za svoje grijehe. Vjerujem u Isusa i primam Isusa kao svojeg Gospodina i Spasitelja. Pomozi mi i vodi me da živim život ugodan Tebi u novom životu koji mi daješ. Amen.

Ako ste izmolili ovu molitvu iznad, pitajte Boga da vam pokaže u koju crkvu da odete. Pričajte sa Bogom kroz molitvu redovno i Bog će vam govoriti. Slušajte glas Božji. Bog će vas voditi. On vas voli i brinut će se za vas. U Njega možete vjerovati. On nikada ne razočara one koji vjeruju u Njega. Bog je dobar Bog. Njemu se može vjerovati. Od njega možete zavisiti za svojega života. Donesite svoje potrebe pred njega. Njemu je stalo do vas i on će vas blagosloviti. Bog je rekao: “Nikada te neću napustiti ni dići ruke od tebe”. Vjerujte u Boga. Budite blagoslovljeni kroz Isusa.

Čitajte Bibliju redovno, počevši od evanđelja po Ivanu. Za više izvora s interneta, kliknite ovdje.

CKK Knjiga O Kristu