print-logo2
A+ A-

Evanđelje po Isusu | Gospel in Bosnian

pdf

Poruka Jevanđelja

–  Molimo, pročitajte tekst koji slijedi:

Post 1:1 U početku stvori Bog nebo i zemlju.
Rim 3:23 Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja
Iv 8:34 Odgovori im Isus: “Zaista, zaista, kažem vam: tko god čini grijeh, rob je grijeha.

Bog nas je stvorio, ali mi Njega ne poznajemo i razdvojeni smo od Njega zbog naše griješne prirode. Naš život bez Boga nema nikakvog značaja, niti svrhe. Posljedica (cijena) našega grijeha je smrt u oba smisla-duhovna i tjelesna. Duhovna smrt znači biti odvojenost od Boga. Tjelesna smrt je truljenje našega tijela. Ako umremo u grijehu, bit ćemo vječno razdvojeni od Boga i završiti u paklu. Kako se možemo spasiti svojih grijeha i vratiti se Bogu? Ne možemo se spasiti, jer nemoguće je da se griješna osoba spasi (baš kao što se ni utopljenik ne može spasiti). Čak niti drugi nas ne mogu spasiti, jer svi smo mi griješni (jedan utopljenik ne može spasiti drugoga, obojici treba pomoć). Treba nam jedan bez grijeha (koji se ne utapa) koji će nas spasiti od naših grijeha. Jedino nas bezgriješan može spasiti. Kako pronaći bezgriješnu osobu u griješnom svijetu gdje su svi počinili grijeh?

Rim 6:23 plaća je grijeha smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem.
Iv 3:16 Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.
Mt 1:23 Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel – što znači: S nama Bog!
Iv 8:23 A Isus nastavi: “Vi ste odozdol, ja sam odozgor. Vi ste od ovoga svijeta, a ja nisam od ovoga svijeta.
Mk 1:11 a glas se zaori s nebesa: “Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!”
Iv 8:36 Ako vas dakle Sin oslobodi, zbilja ćete biti slobodni.
Iv 3:3 Odgovori mu Isus: “Zaista, zaista, kažem ti: tko se ne rodi nanovo, odozgor, ne može vidjeti kraljevstva Božjega!”
Iv 1:12 A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime,

Bog koji nas je stvorio i koji nas uzvišeno voli, dao nam je rješenje. Zbog svoje neizmjerne ljubavi za nas, On nam je poslao svog Sina, Isusa, da umre za naše grijehe. Isus je bezgriješan, jer On nije od ovoga svijeta i dok je bio na zemlji, odolio je đavoljem pozivu na grijeh. Njegov život zadovoljio je Boga na nebesima. Isus je preuzeo naše grijehe i umro na križu za naše grijehe. On je spasitelj naših života (Isus nas može spasiti, jer On nije bio utopljenik). Svrha Isusove smrti na križu je plaćanje cijene za naše grijehe, te da time otkloni naše grijehe od nas i obnovi našu prekinutu vezu s Bogom. Iz duhovne smrti (odvojenosti od Boga) oživljavamo kroz snagu Boga. Ova nova veza zove se ponovno rođenje. To je ono što nas uzdiže do svrhe našega stvaranja i postojanja, te nam daje pravo značenje i svrhu življenja.

Iv  11:25 Reče joj Isus: “Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će.
Rim 6:9 Znamo doista: Krist uskrišen od mrtvih, više ne umire, smrt njime više ne gospoduje.
Acts 2:24 whom God raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that He should be held by it.
Rim 14:9 Ta Krist zato umrije i oživje da gospodar bude i mrtvima i živima.
Dj 1:11 i rekoše im: “Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.”

Šta je dokaz da je Bog na nebesima prihvatio žrtvu Isusova umiranja za naše grijehe? Dokaz je to što je Bog uskrsnuo Isusa nakon smrti. Uskrsnucem je dokazano da je Isus prevazišao smrt (ili, drugim riječima, smrt nema moć nad Njim). Prema tome, pošto je Isus živ, mi takođe možemo živjeti. Njegov život u nama daje nam život. Takođe, zato što je uskrsnuo, On je i danas živ.

Iv 5:24 “Zaista, zaista, kažem vam: tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život.
Iv 10:9 Ja sam vrata. Kroza me tko uđe, spasit će se: i ulazit će i izlaziti i pašu nalaziti.
Iv 14:6 Odgovori mu Isus: “Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni.
Iv 8:24 Stoga vam i rekoh: ”Umrijet ćete u grijesima svojim.” Uistinu, ako ne povjerujete da Ja jesam, umrijet ćete u grijesima svojim.«
DJ 4:12 I nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti.”
Rim 10:13 Jer: Tko god prizove ime Gospodnje, bit će spašen. Imali su dovoljno svjetla
Rim 10:11 Jer veli Pismo: Tko god u nj vjeruje, neće se postidjeti.
Rim 2:11 Ta u Boga nema pristranosti. Unatoč Zakonu
Rim 3:22 pravednost Božja po vjeri Isusa Krista, prema svima koji vjeruju. Ne, nema razlike!
Rim 10:9 Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen.

Kako da naši grijesi budu otklonjeni i kako da primimo ovaj novi život? Vjerujući u Isusa kao našeg Gospodina i Spasitelja. Ako se pokajemo za svoje griješne pute i pozovemo Isusa da nam oprosti i spasi nas, On će to učiniti. Isus je Sin Božji koji je došao na svijet da umre za naše grijehe. Svako na svijetu ko vjeruje u Njega primit će oprost od Boga, biti sačuvan svojih grijeha (i pakla) i primit će novi život od Boga. U Boga nema pristranosti. Na Njega ne utiču činjenice-u kojoj župi živimo, kojim jezikom govorimo, bogati ili siromašni, muško ili žensko, mlado ili staro, niti bilo koja tjelesna razlika. Svako ko vjeruje i ispovijeda Isusa bit će spašen. Riječi koje slijede su molitva koju možete moliti ako odlučite slijediti Isusa:

Bože na nebesima, hvala Ti što si poslao Svog jedinog Sina, Isusa, da umre za moje grijehe da bih ja mogao biti spašen id a bih imao novi život od nebesa. Kajem se za svoje pute i molim oprost mojih grijeha. Ja vjerujem u Isusa i prihvatam Isusa za svog Gospodina i Spasitelja. Pomozi mi i void me da živim život  služenja Tebi u ovom novom životu što si mi Ti dao. Amen

Ako ste izgovorili molitvu gore napisanu, zamolite Boga da Vam pokaže crkvu u koju ćete ići. Redovno u molitvi pričajte s Bogom i Bog će pričati s Vama. Slušajte glas Boga. Bog će Vas voditi. On Vas voli i brinut će za Vas. Njemu možete vjerovati. On nikad ne iznevjeri one koji u Njega vjeruju. Bog je dobar Bog. Njemu se može vjerovati. Njemu možete povjeriti svoj život. Iznesite svoje potrebe pred Njega. On brine za Vas i blagoslovit će Vas. Bog je rekao: “Nikad vas neću ostaviti, niti napustiti.”. Vjerujte u Boga. Budite blagoslovljeni kroz Isusa.

Redovno čitajte Bibliju, počevši od Jevanđelja po Ivanu. Za više izvora na internet, kliknite ovdje.