print-logo2
A+ A-

Evagelia o Iesu | Gospel in Samoan

pdf

Feau Faa-Evagelia

–  Faamolemole faitau faamatalaga o loo mulimuli mai:

 Kenese 1:1  Na foafoaina e le Atua le lagi ma le lalolagi i le amataga.
Roma 3:23 Talu ai ua agasala tagata uma lava, ma ua le ausia le mamalu ole Atua.
Ioane 8:34 Ua tali atu Iesu ia i latou, “E moni, e moni, ou te fai atu ia te outou, O le na te faia le agasala, ole pologa lea i le agasala.”

Na foafoaina i tatou e le Atua ae tatou te le o iloaina o ia ma ona ole tatou tulaga agasala ua faaesea i tatou. E leai se fuafuagao le tatou olaga e aunoa ma le Atua. O le i’uga (le tau e totogi) o le tatou agasala ole oti, i le faaleagaga ma le itu faaletino. O le oti faaleagaga o lona uiga ua tuueseina i tatou mai le Atua. Ole oti faaletino o le mou ese le tatou tino. Afai tatou te maliu i le tatou agasala o le a faavavau ona faaesea tatou mai le Atua ma i’u i seoli. E faapefea ona faasaoina i tatou mai le agasala ma toe fo’i atu ile Atua? E le mafai ona faasaoina e se tagata agasala o ia lava (e pei ona le mafai e se tasi ona faasaoina o ia lava a o malemo i le vai). E manaomia se tasi e le o agasala (e le o malemo) e faasaoina i tatou mai o tatou agasala. E na o se tagata lelei atoatoa e mafai ona faasaoina i tatou. E faapefea ona maua se tasi e lelei atoatoa i se lalolagi o loo tumu i tagata agasala?

Romains 6:23 Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur
Jean 3:16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle
Matthieu 1:23 Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous
Jean 8:23 Et il leur dit: Vous êtes d’en bas; moi, je suis d’en haut. Vous êtes de ce monde; moi, je ne suis pas de ce monde
Marc 1:11 Et une voix fit entendre des cieux ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j’ai mis toute mon affection
Jean 8:36 Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres
Jean 3:3 Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu
Jean 1:12 Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés

Ole Atua na foafoaina i tatou e alofa faapelepele iai tatou ma ua saunia mai le fofo. Ona o lona alofa tele mo i tatou ua ia auina mai Lona Alo, Iesu, e maliu mo tatou agasala. E lelei atoatoa Iesu ona e le mai lenei lalolagi, ma a o soifua i lenei lalolagi sa manumalo mai le faaososoga o le tiapolo e faia le agasala. O ia o le tatou faaola (E mafai ona faasaoina i tatou e Iesu ona e le o malemo o ia). Ole fuafuaga o le maliu o Iesu i le satauro ina ia totogi le tau o le tatou agasala ma o lea ua aveesea le agasala mai tatou ma toe faafoisia le faia sa faaleagaina ma le Atua. Ua toe ola i tatou mai le oti faaleagaga (faaesea mai le Atua) e ala i le mana o le Atua. O lenei faia ua ta’ua o le toe fanau fouina. O lea ua toe faafoisia i tatou I le fuafuaga ole olaga ma ua tatou maua se olaga uiga.

Ioane 11:25 Ona fetalai atu lea o Iesu ia te ia: “ O a’u o le toetu ma le ola. O le e faatuatua mai ia te a’u, e ui ina oti o ia, ae e toe ola mai lava.”
Roma:6:9 Aua ua tatou iloa ua toe faatuina nei Keriso mai i le ua oti, e le toe maliu o ia; e le toe pule foi le oti ia te ia.
Galuega 2:24 A ua toe faatuina o ia e le Atua e ala i le tatalaina o noanoataga o le oti aua e le mafia ona noanoatia pea o ia e le oti.
Roma 14:9 O le mea lea ua maliu ai Keriso ma toe soifua mai ina ia avea o ia ma Alii o e ua oti ma e ua ola.
Galuega 1:11 ma ua ia faapea mai: “Tagata o Kalilaia e, aisea ua outou tutu ai ma vaavaai a’e i le lagi? O Iesu lena ua aveina a’e i le lagi mai ia te outou. O le a toe maliu mai o ia, i le auala lava lea e pei ona outou vaavaai atu i ai i lona afio a’e i le lagi.”

O a faamaoniga tatou te iloa ai ua talia ele Atua ile lagi le maliu o Iesu e fai ma togiola? O le faamaoniga o le toetu o Iesu mai le oti lea sa faatinoina e le Atua. Ona o le toetu, ua faamaonia ai ua faatoilaloina e Iesu le oti (i seisi faaupuga, ua leai sa pule o le oti ia te Ia). O lea la ona o loo soifua nei Iesu, e mafai foi ona tatou soifua pea. O lona olaga i totonuo tatou ua mafainei ona tatou soifua. Ma, ua Ia toetu, ua Ia soifua nei.

Ioane 5:24 E moni, e moni, ou te fai atu ia te outou, O le e faalogo i a’uupu ma talitonu I le na auina mai a’u, e ola oia e faavavau. E le faamasinoina fo’i o ia, a ua oo ina maua le ola, e ui sa oti.
Ioane 10:9 O a’u o le faitoto’a; o se e ui mai ia te a’u, e faaolaina o ia, ma e ulu atu o ia I totonu, ma toe ulufafo, ma maua le vao lelei e ‘ai ai.
Ioane 14:6 Ua fetalai atu Iesu: “O a’u o le ala, o le upu moni ma le ola. E leai se tasi e alu atu i le Tama pe a le ui mai ia te a’u.”
Ioane 8:24 O le mea lea ou te fai atu ai, E oti outou i a outou agasala. Aua afai toue te le talitonu o a’u oia, e oti lava outou i a outou agasala.’
Galuega 4:12 E leai fo’i se isi e mafai ona maua ai le faaolataga, aua e leai se isi igoa i lalo o le lagi ua tuuina mai e le Atua i tagata, e tatau ona faaolaina ai i tatou.
Roma 10:13 Aua “e faaolaina i latou uma o e e valaau i le suafa o le Alii.”
Roma 10:11 Ua tusia i Tusitusiga Paia: “E leai se tasi e faatuatua ia te ia e faanoanoa.
Roma 2:11 Aua e le faailoga tagata le Atua.
Roma 3:22 ioe, o le amiotonu lea a le Atua e ala i le faatuatuaia Iesu Keriso ia i latou uma o e e faatuatua, aua e tutusa uma lava.
Roma 10:9 Afai e te faalauiloa atu i luma o tagata lena upu i lou lava gutu o Iesu o le Alii, ma faatuatua i lou lava loto ua faatuina o ia e le Atua mai i le oti, e faaolaina ai oe.

E mafai faapefea ona aveesea le agasala ma talia ai lenei olaga fou? E ala i le taliaina Iesu o le tatou Alii ma le tatou faaola. Afai tatou te salamo mai o tatou amioleaga ma valaau ia Iesu e faamagaloina ma faasaoina i tataou, ole a faapea lava ona Ia faia. O Iesu ole Alo ole Atua na afio mai e maliu mo tatou agasala. So o seisi lava e tuu latou faatuatuaga ia te Ia ole a maua le faamagaloga mai le Atua, faasaoina mo le agasala (ma seoli) ma maua se ola foi mai le Atua. E le faailoga tagata le Atua. E le o afaina e le tatou atunuu, le gagana, tualga tautupe, tane po o fafine, matua pe talavou po o seisi lava eseesega faaletino. O i latou uma e talitonu ma taliaina Iesu ole a faasaoina. O loo mulimuli mai se tatalo e mafai ona e faaaogaina pe afai e te filifilia e taliaina Iesu:

Le Atua i le lagi, faafetai mo lou auiina mai lou Alo, Iesu e maliu mo lo’u agasala ma mafai ona faasaoina ma maua se olaga fou mai le lagi. Ua ou salamo mai o’u ala ma ‘aioi atu mo le faamagaloga o o’u agasala. Ou te talitonu ia Iesu ma taliaina e fai mo’u Alii ma lo’u Faaola. Fesoasoani ma ta’ita’i mai a’u i se olaga e talafeagai i lou silafaga. Amene.

Afai ua e tatalo pei ona ta’ua i luga, ‘aioi atu i le Atua e faasino mai se lotu e te aua’i iai. Ia fai ma masani lou tatalo i le Atua, ma o le a fetalai mai le Atua ia te oe. Ia faalogo i le siufofoga o le Atua. O le a ta’ita’ia oe e le Atua. E alofa le Atua ia te oe ma o le a tausia oe. E mafai ona e maufaatuatuaina o ia. E le tuulafoa’ia i latou e faalagolago ia te ia. O le Atua o se Atua lelei. E mafai ona maufaatuatuaina. E mafai ona e faalagolago iai mo le ola. Ia faailoa atu ou manaoga ia te ia. E manatu mamafa ia te oe ma e faamanuiaina oe. Ua fetalai le Atua, “E le taitai ona ou tuulafoa’ia oe.’ Ia talitonu ile Atua. Ia faamanuiaina oe e ala ia Iesu.

Fai ma masani lou faitauina le Tusi Paia, amatai le tusi o Ioane. Mo nisi faamatala faaopoopo i le initineti, omiomi iinei.