print-logo2
A+ A-

انجیل عیسی مسیح | Gospel in Farsi

pdf

پیغام انجیل

– متن زیر را مطالعه بفرمایید:

پيدايش١:١   در ابتدا، خدا آسمانها و زمین‌ را آفرید.
روميان ٣:٢٣ زیرا همه گناه کرده‌اند واز جلال خدا قاصر می‌باشند،
يوحنا ٨:٣٤  عیسی در جواب ایشان گفت، آمین آمین به شما می‌گویم هر که گناه می‌کند، غلام گناه است.

خدا ما را آفرید. اما ما بخاطر طبیعت گناه آلودمان او را نمی شناسیم و از او دور افتاده ایم. از طرفی هم زندگی هایمان بدون خدا معنا و هدفی ندارد. پیامد گناهانمان مرگ است. مرگ روحانی و جسمانی. منظور از مرگ روحانی جدایی از خدا و منظور از مرگ جسمانی از بین رفتن بدنمان است. اگر در گناهانمان بمیریم ، تا به ابد از خدا دور خواهیم ماند و عاقبتمان در جهنم خواهد بود. حال با همه این اوصاف ، چگونه می توانیم خود را از این وضع نجات داده و نزد خدا بازگردیم؟ این کار از توان ما خارج است. چرا که برای یک شخص گناهکار ممکن نیست که بتواند خود را از گناه نجات دهد ( درست مثل شخصی که غرق شده و نمی تواند خود را نجات دهد). از این رو نیز که همه ما گناه کاریم ، شخص دیگری هم قادر به نجات ما نیست ( کسی که غرق شده نمی تواند کس دیگری را از غرق شدن نجات دهد و هر دو ایشان نیازمند کمک هستند). ما به کسی نیاز داریم که بی گناه باشد ( غرق نشده باشد ) تا بتواند ما را از گناهانمان نجات دهد. تنها راه نجاتمان از طریق شخصی بی گناه است. حال در دنیایی پر از گناه که همه در آن گناه کرده اند ، چگونه شخصی بی گناه بیابیم؟

روميان ٦:٢٣  زیرا که مزد گناه موت است، امّا نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح.
يوحنا ٣:١٦   زیرا خدا جهان را اینقدر محبّت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد، هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد.
متی ١:٢٣ که اینک، باکره آبستن شده پسری خواهد زایید و نام او را عمّانوئیل خواهند خواند که تفسیرش این است، خدا با ما.
يوحنا ٨:٢٣  ایشان را گفت، شما از پایین می‌باشید امّا من از بالا. شما از این جهان هستید، لیکن من از این جهان نیستم.
مرقس ١:١١  و آوازی از آسمان در رسید که تو پسر حبیب من هستی که از تو خشنودم.
يوحنا ٨:٣٦  پس اگر پسرْ شما را آزاد کند، در حقیقت آزاد خواهید بود.
يوحنا ٣:٣  عیسی در جواب او گفت، آمین آمین به تو می‌گویم اگر کسی از سرِ نو مولود نشود، ملکوت خدا را نمی‌تواند دید.
يوحنا ١:١٢ و امّا به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد،

خدایی که ما را خلق کرد و بی نهایت به ما عشق می ورزد ، نجات را برای ما مهیا کرد. از روی همین محبت بی حد بود که او پسرش را فرستاد تا برای گناهان ما جان دهد. او بی گناه است زیرا مطعلق به این جهان نیست و مدتی را هم که بر روی زمین زندگی کرد ، بر وسوسه های شیطان فائق آمد. زندگی عیسی بر زمین خدا را در آسمان ها خوشنود ساخت. عیسی گناهان ما را بر خود گرفت و بر روی صلیب بخاطر ما جان داد. او نجات دهنده زندگی ماست. ( عیسی می تواند ما را نجات دهد ، چونکه او در حال غرق شدن نیبست ). هدف مسیح از مرگ بر صلیب این است که بهای گناهان ما را بپردازد تا گناهان ما پاک شده و در نتیجه رابطه ما با خدا احیا شود. توسط قدرت خداست که ما از مرگ روحانی ( جدایی از خدا ) رهایی یافته و روحاً زنده شویم. این رابطه تازه با خدا ، تولد تازه خوانده می شود. تولد تازه ما را به هدف خلقتمان برگردانده و به زندگی هایمان معنا و جهت می بخشد.

يوحنا ١١:٢٥   عیسی بدو گفت، من قیامت و حیات هستم. هر که به من ایمان آورد، اگر مرده باشد، زنده گردد.
روميان ٦:٩  زیرا می‌دانیم که چون مسیح از مردگان برخاست، دیگر نمی‌میرد و بعد از این موت بر او تسلّطی ندارد.
اعمال رسولان٢:٢٤  که خدا دردهای موت را گسسته، او را برخیزانید زیرا محال بود که موت او را در بند نگاه دارد،
روميان ١٤:٩  زیرا برای همین مسیح مرد و زنده گشت تا بر زندگان و مردگان سلطنت کند.
اعمال رسولان ١:١١  گفتند، ای مردان جلیلی چرا ایستاده، به سوی آسمان نگرانید؟ همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد، باز خواهد آمد به همین طوری که او را به سوی آسمان روانه دیدید.

از کجا معلوم که خدایی که در آسمان ها نشسته ، قربانی مسیحی بر روی صلیب بخاطر گناهان ما را پذیرفته باشد؟ از آنجایی که خداوند عیسی را از مردگان برخیزاند. توسط رستاخیز ثابت می شود که عیسی بر مرگ پیروز شده است. ( به بیان دیگر مرگ هیچ قدرتی بر او ندارد). اکنون بخاطر اینکه مسیح زنده است ما نیز می توانیم زندگی کنیم. سکونت او در ما به ما حیات می بخشد. همچنین چون او از مردگان برخاست ، امروز زنده است.

يوحنا ٥:٢٤  آمین آمین به شما می‌گویم هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد، حیات جاودانی دارد و در داوری نمی‌آید، بلکه از موت تا به حیات منتقل گشته است.
يوحنا ١٠:٩   من در هستم! هر که از من داخل گردد، نجات یابد و بیرون و درون خرامد و علوفه یابد.
يوحنا ١٤:٦   عیسی بدو گفت، من راه و راستی و حیات هستم. هیچ‌کس نزد پدر جز به‌وسیلهٔ من نمی‌آید.
يوحنا ٨:٢٤  از این جهت به شما گفتم که در گناهان خود خواهید مرد، زیرا اگر باور نکنید که من هستم، در گناهان خود خواهید مرد.
اعمال رسولان٤”١٢  و در هیچ‌کس غیر از او نجات نیست زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم.
روميان ١٠:١٣  زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت.
روميان ١٠:١١  و کتاب می‌گوید هر که به او ایمان آورد خجل نخواهد شد.
روميان ٢:١١   زیرا نزد خدا طرفداری نیست،
روميان ٣:٢٢  یعنی عدالت خدا که به‌وسیلهٔ ایمان به عیسی مسیح است، به همه و کلّ آنانی که ایمان آورند. زیرا که هیچ تفاوتی نیست،
روميان ١٠:٩  زیرا اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت.

چطور می شود گناهانمان پاک شود و این زندگی تازه را دریافت کنیم؟ این امر توسط ایمان به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده میسر است. اگر از راه های گناه آلودمان بازگشت کنیم و از عیسی مسیح بخواهیم که ما را نجات دهد ، او این کار را خواهد کرد. عیسی پسر خداست که به این جهان آمد تا برای گناهانمان جان دهد. هرکسی بر این کره خاکی که به او توکل کند ، از سوی خدا بخشیده شده ، از گناه ( و جهنم ) نجات یافته و حیاتی تازه دریافت خواهد کرد. خدا از هیچکس جانبداری نمی کند. برای او مهم نیست که در چه کشوری زندگی می کنیم ، به چه زبانی صحبت می کنیم ، فقیریم یا غنی ، مؤنثیم یا مذکر ، پیریم یا جوان و یا از هر لحاظ فیزیکی دیگر اختلاف داریم. هر شخصی که به مسیح ایمان آورده و به ایمانش اقرار کند نجات خواهد یافت. در ادامه دعایی است که اگر تصمیم دارید مسیح را پیروی کنید می توانید آنرا بخوانید:

ای خدایی که در آسمانی ، از تو ممنونم که پسرت عیسی را فرستادی تا برای گناهان من جان دهد و دی نتیجه من نجات یافته و حیاتی تازه و آسمانی بیابم. من از راه های خود بازگشت می کنم و از تو می طلبم که مرا بخاطر گناهانم ببخشی. من به عیسی مسیح ایمان دارم و او را به عنوان خداوند و نجات دهنده ام پذیرفته ام. مرا در زندگی جدیدی که به من می دهی راهنمایی کن و بگذار تا آنرا طوری سپری کنم که باعث خوشنودی تو شود. آمین  

اگر این دعا را کردید از خدا بخواهید که کلیسایی را به شما نشان دهد که به آنجا بروید. هر روزه در دعا با خدا صحبت کنید و خدا نیز با شما سخن خواهد گفت. به صدای او گوش دهید. او شما را هدایت و رهبری خواهد کرد. او شما را دوست دارد و از شما مواظبت می کند. می توانید به او اطمینان کنید. او هیچوقت کسانی که به او اطمینان می کنند را نا امید نمی کند. خدا ، خدایی نیکو و قابل اعتماد است. می توانید برای زندگی تان بر او تکیه کنید. نیاز هایتان را با او در میان بگذارید. او برای شما اهمیت قائل است و شما را برکت خواهد داد. او گفت ، من هیچوقت شما را ترک نخواهم کرد. به او اعتماد کنید. در پناه عیسی خوشبخت باشید.

کتاب مقدس را از کتاب یوحنا شروع و روزانه مطالعه کنید. برای دسترسی به منابع اینترنتی بیشتر اینجا کلیک کنید.