print-logo2
A+ A-

Евангелие на Исус | Gospel in Bulgarian

pdf

Посланието на евангелието

–  Моля, прочетете следното:

Битие 1:1 В начало създаде Бог небето и земята.
Римляни 3:23 Понеже всички съгрешиха и лишени са от славата Божия
Йоан 8:34 Отговори им Исус: Истина, истина ви казвам: Всеки който прави грях раб е на греха

Господ е нашият създател, но ние не Го познаваме, отделени сме от Него, заради нашата греховна природа. Животът ни без Господ няма цел, нито смисъл. Последствието от това и цената, която трябва да платим  за нашия грях е смърт – както физическа, така и духовна. Духовната смърт означава да сме откъснати от Бога. Физическата смърт е повяхването на телата ни. Ако умрем в грях, ще бъдем завинаги откъснати от Бог и ще отидем в Ада. Как можем да се спасим от греховете си и да се върнем при Господ? Не можем сами да се спасим, защото за грешникът не е възможно сам да си помогне (също както удавникът не може сам да се спаси). Другите около нас също не могат да ни спасят, защото всички ние сме грешници (един удавник не може да спаси друг давещ се човек, и двамата имат нужда от помощ). Имаме нужда от някой, който няма грехове (който не е удавник), да ни избави от греховете ни. Само безгрешен човек може да ни спаси. Как да намерим безгрешен човек в греховен свят, където всички са съгрешили?

Римляни 6:23 Защото заплатата на греха е смърт; а Божието дарование е живот вечен в Христа Исуса Господа нашего
Йоан 3:16 Защото Бог толкоз възлюби света щото даде Сина своего единороднаго, за да не погине всеки който вярва в него, но да има живот вечен
Матей 1:23 Ето дева ще зачне и ще роди син, и ще му нарекат името Емануил, което се тълкува, Бог с нас
Йоан 8:23 И рече им: Вие сте от тия които са долу, аз съм от ония които са горе. Вие сте от този свят; аз не съм от този свят
Марко 1:11 И глас биде от небето: Ти си Син мой възлюблений в когото благоволих
Йоан 8:36 И тъй ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни
Йоан 3:3 Отговори Исус и рече му: Истина, истина ти казвам: Ако се не роди някой изново, не може да види царството Божие
Йоан 1:12 а които го приеха, даде им власт да бъдат чада Божии, сиреч, на тези които вярват в неговото име;

Господ, който е нашият създател и обича всички ни, ни дава отговор. В знак на Своята необятна любов към нас, Той праща на Земята Своя Син, Исус, който да умре за нашите грехове. Исус е безгрешен, тъй като той не идва от този свят и докато е на Земята, устоява на изкушенията на Дявола към съгрешение. Неговият живот носи удовлетворени на Господ на небето. Исус приема нашите грехове и умира на кръста заради нашите грехове. Той е спасителят на нашия живот (Исус може да ни спаси, защото той не е удавник). Целта, с която Исус умира на кръста, е да плати за нашите грехове, те да ни бъдат опростени и да можем да възстановим нарушената си връзка с Бога. Съживяваме се от една духовна смърт (отделянето ни от Бога), благодарение на Неговата сила. Тази нова връзка с Бога означава, че сме родили отново. Това ни позволява да се върнем обратно към целта на нашето създаване и съществуване и ни дава истинска цел и смисъл да живеем.

Йоан 11:25 Рече й Исус: Аз съм възкресението и животът: който вярва в мене, и да умре, ще оживее
Римляни 6:9 когато знаем че Христос като възкръсна от мъртвите не умира вече: смъртта вече няма власт над него
Деяния 2:24 когото Бог възкреси като развърза болезните на смъртта, понеже не бе възможно да бъде държан той от нея
Римляни 14:9 Защото Христос за това и умря, и възкръсна, и оживя, да господствува над мъртвите и над живите
Деяния 1:11 които и рекоха: Мъже Галилеяни що стоите та гледате на небето? Този Исус който се възнесе от вас на небето ще дойде тъй както го видяхте да отхожда на небето

Какво е доказателството, че жертвената смърт на Исус за изкупване на греховете ни е била приета от Господ на небето? Доказателството е, че Господ е възкресил Исус след смъртта. Чрез възкресението е доказано, че Исус е надвил смъртта (или, с други думи, че смъртта няма власт над Него). И щом като Исус оживява, това означава, че ние също можем да живеем. Неговият живот дава живот и на нас. И щом Исус е възкръснал, значи и днес Той още е жив.

Йоан 5:24 Истина, истина ви казвам че който слуша словото мое, и вярва в тогоз който ме е проводил, има живот вечен, и на съд няма да дойде, но преминал е от смъртта в животът
Йоан 10:9 Аз съм вратата; през мене ако влезе някой спасен ще бъде, и ще влезе и ще излезе, и паша ще намери
Йоан 14:6 Казва му Исус: Аз съм пътът, и истината, и животът: никой не отива при Отца тъкмо чрез мене
Йоан 8:24 За това ви рекох че в греховете си ще умрете; защото, ако не повярвате че съм аз, в греховете си ще умрете
Деяния 4:12 И чрез никого другиго не бива спасение; защото няма под небето друго име да е дадено между человеците чрез което трябва да се спасим
Римляни 10:13 Защото: “Всеки който призове името Господне ще се спаси.”
Римляни 10:11 Защото казва писанието: “Всеки който вярва в него няма да се посрами.”
Римляни 2:11 Понеже Господ на лице не гледа
Римляни 3:22 сиреч, правдата Божия чрез вярата в Исуса Христа за всички и на всички които вярват; защото няма разлика
Римляни 10:9 че: Ако изповядаш с устата си Господа Исуса, и повярваш в сърдцето си че Бог го е възкръсил от мъртвите, ще се спасиш

Как може греховете ни да бъдат опростени и да получим този нов живот? – Като вярваме в Исус като наш Господ Бог и спасител. Ако се покаем за греховете си и поискаме прошка и спасение от Исус, той ще ни откликне. Исус е сина на Господ, който идва на Земята, за да умре за греховете ни. Всеки на Земята, който повярва в Него, ще получи прошка от Бога, ще бъде избавен от греха (и от Ада) и ще бъде дарен с нов живот от Бога. Господ не е пристрастен. Той не се влияе от страната, от която идваме, от езика, който говорим, от това дали сме бедни или богати, мъже или жени, млади или стари, или от каквито и да било други външни белези. Всеки, който вярва и признава Исус, ще бъде спасен. По-долу е написана молитва, която може да отправяте към Господ, ако решите да следвате Исус:

Господи Боже, ти който си на небето, благодаря Ти, че изпрати единствения си Син, Исус, да умре за моите грехове, за да мога да се спася и да имам нов живот горе на небето. Разкайвам се за всичко сторено и моля за прошка за греховете си. Вярвам и приемам Исус като мой Господ Бог и Спасител. Помогни ми да живея както на Теб ще е угодно, през този нов живот, който Ти ми даваш. Амин. 

Ако сте изпълнили горната молитва, помолете Бог да ви посочи в коя църква да отидете. Говорете с Бог чрез молитва редовно и Той ще ви отвърне. Вслушвайте се в гласа на Бога. Бог ще ви напътства. Той ви обича и ще ви закриля. Можете да вярвате в Него. Той никога не разочарова вярващите. Господ е добър. Можете да му се доверите. Можете да разчитате на Него да опази живота ви. Кажете Му от какво се нуждаете. Той се грижи за вас и ще ви дари с благословията си. Господ е казал: „Никога не ще ви оставя, нито ще се отрека от вас.” Вярвайте в Господ. Бъдете благословени чрез Исус.

Четете Библията редовно, като започнете от Евангелието на Йоан. За повече интернет източници, кликнете тук.

BG1871